Medarbetarresan är en viktig branding-fördel

I dagens konkurrensutsatta värld slåss företagen om den bästa arbetskraften. Det handlar om att ha de smartaste och effektivaste medarbetarna på plats för att företaget ska utvecklas och ta marknadsandelar på den globala marknaden. Därför är det viktigt att medarbetarens resa från att ett företag attraherar en arbetssökande, till anställningen och sedan under hela anställningstiden blir en angelägenhet för hela företaget. Medarbetarens resa är således något som är angeläget för alla, inte enbart för HR-specialister.

Employee journey

I den allt mer globala världen pratar man inte om medarbetarresan utan mer om begreppet employee journey. Oavsett hur man benämner det så handlar det om att se hela medarbetarens resa som en möjlighet i ett företags brandingarbete. Därför börjar egentligen hela medarbetarresan innan anställningen med hur ett företag på allra sätt attraherar lämpliga personer och dessutom slutar det inte enbart med sista dagen på arbetet för en medarbetare. Numer är alumni-program viktiga branding aspekter för ett företag.

När medarbetarna är anställda

Mycket av dagens fokus handlar om att du som företag ska matchas ihop med arbetstagare som vill lägga ned sin tid och kraft på just ditt företag. Det handlar om en tillit som uppstår där företaget tar hand om och vill det bästa för arbetstagaren och det omvända där arbetstagaren gör sitt bästa och pratar gott inför andra om företaget. Tilliten uppstår i en relation där utbyten sker under hela anställningsresan för en medarbetare. Nyckelaspekter här är en god introduktion och vidareutveckling för medarbetaren under hela resan.

Varje generation vill något nytt

Man brukar säga att varje generation har olika attribut eller kännetecken och det kanske stämmer. De generationerna som nu kommer ut på arbetsmarknaden vill utvecklas och ställer krav på arbetsgivarna att erbjuda villkor som passar dem. Att matcha arbetsgivare med arbetstagare är en process som handlar om att matcha förväntningar med verklighet. Under den processen finns det vinnare och förlorare. Låt ditt företag bli en vinnare.